Het bijbrengen van mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van de opvoeding van kinderen en jongeren.
Scholen bevinden zich in een goede positie om bij te dragen aan het ontwikkelen van mediawijs gedrag. Deze Doorlopende Leerlijn is een hulpmiddel om bewust met mediawijsheid aan de slag te gaan in het primair en voortgezet onderwijs. Mediawijsheid kan immers als apart onderwerp worden behandeld in de klas, maar past ook heel goed in het reguliere curriculum. Deze leerlijn koppelt de kerndoelen van bestaande schoolvakken aan filmeducatieve activiteiten.

De leerlijn is handig voor docenten die op zoek zijn naar invulling van mediaonderwijs door middel van film bij verschillende vakken uit het reguliere curriculum en voor ontwikkelaars van media-educatieve projecten, die met hun projecten willen aansluiten bij de eisen van het onderwijs.

Image Map promotiefilm filmeducatie Start doorlopende leerlijn